NU OOK BESCHIKBAAR VOOR BOL.COM BE 🇧🇪! GELIMITEERDE PLAATSEN DEZE MAAND

AVG, Privacy Policy & Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat:

AVG

Welke informatie verzamelen wij?

A) E-mail addresses

E-mails worden alleen naar uw e-mailadres verzonden met uw volledige toestemming. Alle e-mailadressen worden verzameld via een dubbele opt-in procedure. U kunt zich op elk moment uitschrijven door op de Uitschrijven-knop te klikken onderaan een van onze e-mails.

U zult alleen relevante e-mails ontvangen.

Uw e-mailadres zal nooit met derden worden gedeeld of aan derden worden verkocht. Er zal u geen marketingmateriaal van derden worden toegestuurd.

Als u zich wenst uit te schrijven voor alle communicatie met ons bedrijf, kunt u een e-mail sturen naar support@boldchamp.org. Wij zullen uw e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens uit onze bestanden verwijderen.

B) IP-adres en navigatiegegevens

Op deze website kan Google Analytics of een andere vorm van analyse geïnstalleerd zijn, waarmee navigatiegegevens van gebruikers verzameld worden. Deze gegevens zijn anoniem en niet identificeerbaar. De gegevens worden enkel gebruikt om de beleving op onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen Facebook-pixels of andere trackingpixels die gebruikersgegevens bijhouden of gebruikers benaderen via oplossingen van derden.

Geen van onze gegevens worden verkocht of uitgeleend aan derden die geen deel uitmaken van onze holdingmaatschappij.

C) Recht om vergeten te worden

Als u zich wenst uit te schrijven voor alle communicatie met ons bedrijf en uit onze bestanden verwijderd wenst te worden, kunt u ons een e-mail sturen op support@boldchamp.org. Wij zullen uw e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens uit onze bestanden verwijderen.

D) Betalingsgegevens

Betalingsgegevens worden uitsluitend opgeslagen voor verificatie en intern gebruik. De gegevens worden niet doorgegeven of verkocht.

Privacy Policy

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Boldchamp.org is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op Boldchamp.org te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Boldchamp en specifiek Boldchamp.org, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is support -a t – boldchamp.org.

4) Monitoren gedrag bezoeker

Boldchamp.org maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .

5) Gebruik van cookies

Boldchamp.org plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Boldchamp.org te beïnvloeden.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Boldchamp.org kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van Boldchamp.org.

Algemene Voorwaarden

Orders verwerkingstijd

Orders die gedurende weekdagen worden gemaakt, worden opgepakt tussen de 24 en 72 uur.

In het weekend worden er normaalgesproken geen orders verwerkt.
Mcht u vragen of hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Belangrijk

Let op: Zorg ervoor dat uw product in de juiste categorie staat. Dit doet u door uw productcategorie te vergelijken met 3 concurrenten. In welke categorie staan deze? Zorg dat deze categorie identiek is!

Geld terug / retourneren / refunds

Indien u niet tevreden bent en in aanmerking wilt komen voor geld terug, neem dan contact met ons op via de contactpagina. Dan nemen wij uw zaak in behandeling.

Let op: Vraag geen geld terug via uw betalingsverwerker voordat u dit bij ons doet, om extra kosten en vertragingen te voorkomen.

All ranking services are sent as “is”. Alle campagnes worden als actief beschouwd op het moment dat de eerste ranking activiteit voor uw Bol.com product wordt uitgevoerd.

Alle rankingdiensten worden geleverd aan de productlink die bij de bestelling is ingezonden. In het geval van een fout in de ingezonden URL, zal de Klant Boldchamp.org of een van zijn partnersites niet verantwoordelijk stellen voor de fout. Elke dienst die geleverd wordt aan een product van de Klant met de bovenstaande fout zal niet gecrediteerd worden of recht geven op een restitutie.

Wat de begindatum van de campagne betreft, kan de begindatum variëren, wegens verschillen in hoeveelheden van rankingdiensten die op verschillende tijdstippen gekocht worden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk als uw de rankingdienst voor uw campagne niet op een bepaalde datum wordt ontvangen.

U krijgt de garantie dat wij de nodige ranking-activiteiten naar de URL zullen sturen gedurende de periode die u besteld heeft. Dit is de enige garantie wat betreft deze dienst. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolgschade, directe, indirecte of incidentele schade, of welke andere schade dan ook. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, schade wegens winstderving, verlies van informatie of gegevens of andere geldelijke verliezen die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het pakket. Dit is van toepassing zelfs indien wij, de dienstverlener, op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als wij binnen 60 dagen na de begindatum van de campagne niet in staat zijn het benodigde aantal of de ranking-activiteiten te leveren, kunt u een restitutie eisen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij, de dienstverlener, niet het beloofde aantal bezoekers leveren, zullen wij uw volledige aankoopprijs terugbetalen op een pro-rata basis. In gevallen waarin restituties worden geëist, behouden wij ons het recht voor om uw verzoek verder te onderzoeken en goed te keuren of af te wijzen. Restituties worden naar eigen goeddunken van Boldchamp.org uitgegeven.

In het geval dat het product van de klant onbeschikbaar wordt om welke reden dan ook (‘server is down of onbeschikbaar, heeft een time-out, of toont actief te zijn maar met interne serverfouten, 404 fouten en andere soorten gewone of ongewone fouten verbonden met het internet en zijn onderliggende infrastructuur’), zal de klant Boldchamp.org of zijn partnersites niet verantwoordelijk houden voor deze fouten. Alle ranking activiteiten geleverd aan het product van de Klant gedurende deze down-time zullen niet gecrediteerd of gerestitueerd worden. In het geval dat een van de bovenstaande fouten zich voordoet, inclusief fouten die niet vermeld zijn, maar duidelijk beoogd zijn, kan de klant, in schriftelijke vorm, een verzoek indienen om de campagne te pauzeren. Na oplossing van het probleem zal de gepauzeerde campagne hervat worden. Eventueel eerder uitgevoerde ranking activiteiten zullen noch gecrediteerd noch gerestitueerd worden.

Wanneer u een ranking campagne koopt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het statistiekensysteem dat door Boldchamp.org gebruikt wordt, zal dienen als het officiële verslag van de geleverde resultaten. Boldchamp.org zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor ranking activiteiten die niet op uw productpagina ontvangen zijn, maar die vanuit onze ranking bronnen verzonden zijn tijdens down-time op welk onderdeel op het Internet of op de site van een klant dan ook, om welke reden dan ook. Houd er rekening mee dat alle rankingdiensten die onder deze voorwaarden geleverd worden, niet gecrediteerd of gerestitueerd zullen worden.

De ranking wordt bepaald door het bekijken van niet-gepersonaliseerde, NL zoekresultaten op desktop computers, waarbij advertenties genegeerd worden.

De Klant begrijpt dat de ranking van een product niet onmiddellijk verbeterd zal worden nadat de rankingactiviteiten van start zijn gegaan. Het kan 1-2 weken duren om een product voor een bepaald trefwoord te laten ranken, en deze tijd wordt meegerekend in de maandelijkse abonnementsperiode.Als de Klant geabonneerd is op de maandelijkse onderhoudsdienst, zal deze service beginnen vanaf de eerste dag, wanneer het product nog niet in de top 10 resultaten staat. De Klant begrijpt ook dat Boldchamp.org geen verkoop van het gepromote product garandeert en geen restitutie zal doen als er geen verkoop plaatsvindt. Met andere woorden, Boldchamp.org garandeert geen verkoop, noch zal het verantwoordelijk gesteld worden als er geen verkoop gegenereerd wordt. De enige garantie voor deze dienst is dat wij de ranking van een Bol.com product voor een bepaald zoekwoord zullen verbeteren.

Onze garantie houdt in dat u minimaal 10 dagen van de 30 dagen in de top 10 rankt van Bol.com. Zo niet, dan betalen wij pro rata terug of compenseren wij door extra werk te verrichten, zonder extra kosten, om er zeker van te zijn dat al onze klanten tevreden zijn met de door ons geleverde diensten.

De Klant erkent dat de bestelling voor de aangegeven termijn is. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment na afloop van de aangegeven termijn gewijzigd worden.

De Klant mag geen van de rechten of diensten die bij de aankoop horen, verkopen, afstaan of overdragen. Elke poging, per ongeluk of met opzet, om de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden of de algemene principes waarvoor zij geschreven zijn te ondermijnen, zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van de gebruikersaccount, zonder recht op restitutie of aanpassing.

In het geval dat er een afwijking is tussen de door Boldchamp.org geregistreerde product ranking en de door de Klant geclaimde product ranking, stemt de Klant ermee in de door onze (‘Boldchamp.org’) campagnemanager opgestelde statistieken als het officiële rapport te gebruiken. De Klant begrijpt en erkent dat het door Boldchamp.org ontvangen campagnerapport correct en nauwkeurig is, en gaat ermee akkoord Boldchamp.org, zijn moedermaatschappij, evenals alle betrokken bedrijven en personen, te vrijwaren voor eventuele onverwachte resultaten die uit een rankingcampagne voortkomen.

Het klantenservice personeel is tijdens werkdagen virtueel beschikbaar en staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Alle verzoeken moeten schriftelijk via e-mail of per telefoon gedaan worden. De Klant begrijpt tevens dat technische ondersteuning mogelijk niet beschikbaar is op het exacte tijdstip waarop de klant contact opneemt. Het is ons beleid om alle e-mails binnen 24-48 uur te beantwoorden. De Klant gaat akkoord met deze servicevoorwaarden en begrijpt dat ze wettelijk bindend zijn.

Boldchamp.org mag een Klant identificeren als een Klant van Boldchamp.org en mag de naam van de Klant gebruiken in verband met marketingmateriaal van Boldchamp.org. Behoudens voorafgaande goedkeuring van elke partij, kan Boldchamp.org verkiezen een gezamenlijk persbericht uit te brengen waarin het marketingsamenwerkingsverband van de Klant met Boldchamp.org wordt aangekondigd.

Boldchamp.org zal geen spam, oplichterij, haat, porno, warez, hacking, of enige andere site/aanbieding promoten die als beledigend beschouwd zou kunnen worden voor de kijker. Elke poging om onze bedoelde richtlijnen te omzeilen zal resulteren in opzegging van de account en geen mogelijkheid tot restitutie.

Boldchamp.org zal uw product beoordelen alvorens een campagne te starten. Als uw product tijdens de campagne zo ingrijpend veranderd wordt dat de rangschikking ervan negatief beïnvloed wordt (prijs verhoogd, afbeeldingen van lage kwaliteit gebruikt, productbeschrijving verwijderd, enz.) zal Boldchamp.org niet aansprakelijk gesteld worden voor het mislukken van de ranking. In dit geval krijgt u geen restitutie op een pro-rata basis.

Boldchamp.org kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor factoren buiten onze controle die ons vermogen om de ranking van uw product te verbeteren kunnen belemmeren. Dergelijke factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, down-time op de Bol.com server, fouten op de Bol.com site, veranderingen op uw productpagina.

TERMINOLOGIE: (1) In de huidige context wordt een product als gerangschikt beschouwd als het in de top 10 resultaten gevonden kan worden voor een vooraf bepaald zoekwoord. Het is voldoende om het product in de top 10 resultaten te zien bij ten minste één zoekopdracht, om te beschouwen dat de dienst geleverd is. (2) Het ‘Maandelijks onderhoud’ abonnement zorgt ervoor dat het product in de top 10 resultaten blijft voor een vooraf bepaald zoekwoord gedurende één maand vanaf het moment dat het gerangschikt is. (3) ‘Pro-rata’ restituties worden berekend door het aantal dagen dat het product in de top stond te delen door 30 (het aantal dagen dat het maandelijkse onderhoudsabonnement omvat). Het resultaat van deze berekening wordt afgetrokken van 1 en het resulterende getal wordt vermenigvuldigd met uw aankoopprijs om de ‘pro-rata’ restitutie te berekenen.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht door een jurisdictie of overheidsinstantie die jurisdictie heeft, dan wordt die specifieke bepaling geacht aangepast te zijn in de mate die nodig is om de bepaling geldig en uitvoerbaar te maken. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.

De Klant gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org niet aansprakelijk zal zijn voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Boldchamp.org behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

ONDER VOORBEHOUD VAN TOEPASSELIJK RECHT BEGRIJPT DE KLANT EN STEMT DE KLANT UITRUKKELIJK IN DAT Boldchamp.ORG EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, AGENTEN, WERKNEMERS, AGENTENSCHAPPEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS OF LICENTIEHOUDERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTIËLE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE OF EXEMPLAIRE SCHADE, ZOALS ONDER ANDERE, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN OF SCHADE (OOK WANNEER Boldchamp.ORG GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE), ALS RESULTAAT VAN: (i) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST; (ii) DE KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN, OF ONTVANGEN BERICHTEN, OF TRANSACTIES DIE MEN IS AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE DIENST; (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN ANDERE PARTIJ OP DE DIENST; OF (v) ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE DIENST.

Deze overeenkomst kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

U stemt er hierbij mee in dat u, door diensten bij ons te bestellen, alle bovenstaande voorwaarden gelezen en aanvaard hebt.

BoldChamp | Kikkenstein 3448 | 1104 TT Amsterdam | Nederland | Sinds 2021!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
3 items - 297,00